top of page

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn wettelijk bindend. Het is dan ook uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een van onze producten of diensten koopt, gebruikt of opent. Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met volgende algemene voorwaarden.

 

Contact informatie 

Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden kunt u ons mailen naar info@freelancesophie.be

Hoofdkantoor
Freelance Sophie

Benedictijnenstraat 84

8310 Assebroek
BE0770 763 186

 

De termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ refereren naar Sophie Huyghelier (zaakvoerder) en Freelance 

Sophie als creatieve studio. Deze website is een portfolio van al de Freelance Sophie projecten en diensten. De website, online diensten en inclusief alle hierin gepresenteerde materialen die hier worden aangeboden, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, klanten en alle andere gebruikers van deze website. Door deze website of dienst te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en beleid en erkent u deze te lezen.

Auteurs- en ontwerprechten

Freelance Sophie behoudt de rechten op alle ontwerpen die ze maken. Onze ontwerpen zijn niet beschikbaar in enige digitale vorm, tenzij schriftelijk besproken. Alle bestanden (ontwerpen, afbeeldingen, …) die tijdens onze communicatie worden uitgewisseld, dienen alleen als review. Ontwerpen kunnen ten alle tijde door Freelance Sophie hergebruikt worden.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de uitgewisselde inhoud, zowel digitaal als fysiek, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten. U mag de betreffende informatie / inhoud niet reproduceren, decompileren, wijzigen of daarvan afgeleide werken maken.

Credits

U mag wanneer u iets inspirerend vindt op deze website gebruiken op voorwaarde dat u erbij vermeld dat de afbeeldingen/ontwerpen gemaakt werden door ons. Geef ons alstublieft de nodige credit en voeg een link toe naar onze website. 

Comments

Commentaar is welkom, maar we behouden ons het recht om opmerkingen naar onze discretie te verwijderen of te bewerken, met name als ze onjuist, offensief, onbeleefd zijn, heiligschennis of spam, haatspraak of spitse aanvallen op elk individu of groep bevatten.

Aansprakelijkheid

U stemt in dat we onder geen omstandigheden aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele gevolgen of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of onze diensten.

Wijzigingsvoorwaarden

Wij kunnen ten allen tijde deze voorwaarden wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Elk gebruik van de website of dienst door u betekent dat u deze wijzigingen accepteert. Wij behouden ons het recht voor om elk gedeelte van onze website en service, inclusief deze voorwaarden, te allen tijde bij te werken. Wijziging van deze voorwaarden is effectief op deze pagina en hieronder gedateerd.

bottom of page